Web Toolbar by Wibiya
Foreningen Norden
STOR TEKST?

KONKURRANSER

Vi planlegger ny konkurranse til våren. Se vinnerbidragene fra Dorthea og Sebastian som vant hver sin iPad i 2010.

FACEBOOKAKTIVITETERFLERE NORDISKE RESSURSER

Sommerjobb i Norden BioNorden
Bruk skandinavisk! har en spesiell oppfordring til deg som lærer om å integrere et nordisk fokus i undervisningen. Som hjelp har vi laget et ferdig formulert oppgavesett for bruk i norskundervisningen. Vi mener at det er gjennom egen positiv erfaring med språkene at de unge kan øke sin språkforståelse og skape grunnlag for følelsen av samhørighet og felles identitet i Norden. Vi har derfor lagt vekt på å tilpasse opplegget etter læreplanens mål om skandinaviske og nordiske språkkunnskaper, samtidig som det skal gi elevene praktisk øvelse i å bruke språkene – det vil si å lytte og lese.

Gjennom morsomme oppgaver, med tekst- og lyttebidrag hentet fra populærkulturen, kan elevene motiveres til videre utforskning og få opplevelsen av relevans for personlige interesser og egen hverdag.

runer-liten2
Å ha et nordisk fokus kan bidra til variasjon og et mangfoldig perspektiv i undervisningen, på en ukomplisert måte. Svenske og danske aviser kan bidra med aktuelle nyheter og alternative blikk på for eksempel det norske politiske systemet. Litteratur av forfattere som skriver på dansk eller svensk kan leses på originalspråket.

Vi samlet aktiviteter og tilbud som enkelt kan integreres i undervisningen og bidra til at unge får en positiv opplevelse med de skandinaviske språkene. La elevene bli med i konkurransene våre, la dem leke seg litt på vår Facebookside eller søk om reisestipend for å sende klassen på skolebesøk i et nordisk land. Vi ønsker at vi i samarbeid kan vise elevene hvordan skandinavisk språkforståelse kan være et nyttig verktøy på områder som interesserer dem på fritiden, så vel som i studie- og arbeidsøyemed.

Det skandinaviske språkfellesskapet åpner for et nordisk fellesskap og muligheter innen arbeid, studier, kultur og fritid.

KOMPETANSEMÅL LÆRERPLAN

Kompetansemålene fra gjeldende lærerplan for trinn 4, 7, 10 er:
  • Etter 4. trinn skal elever forstå noe svensk og dansk tale
  • Etter 7. trinn skal elever lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet
  • Etter 10. trinn skal elever lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk
Etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram er kompetansemålene at elever skal:
  • kunne forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
  • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram skal elever kunne:
  • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
  • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original
  • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal elever kunne:
  • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
Kilde: Læreplan i Norsk

KOMMENTARER

[Sleeker_special_clear]