Web Toolbar by Wibiya
Foreningen Norden
STOR TEKST?

KONKURRANSER

Vi planlegger ny konkurranse til våren. Se vinnerbidragene fra Dorthea og Sebastian som vant hver sin iPad i 2010.

FACEBOOK


AKTIVITETERFLERE NORDISKE RESSURSER

Sommerjobb i Norden BioNorden

OM KAMPANJEN BRUK SKANDINAVISK!

Det skandinaviske språkfellesskapet åpner for et nordisk fellesskap og muligheter innen arbeid, studier, kultur og fritid.

infobrosjyre
Bruk skandinavisk! er en holdningskampanje med formål å bevisstgjøre unge om verdien av, og mulighetene som ligger i, det skandinaviske språkfellesskapet.

Det skandinaviske språkfellesskapet gir oss tilgang til vår egen kultur og er et grunnlag for en felles identitet i Norden. Språkfellesskapet er en forutsetning for deltakelse i det nordiske kultur- og samfunnslivet. Bruk skandinavisk! ønsker å naturliggjøre bruken av dansk og svensk i så vel utdanning som i fritiden. Kampanjen vil bidra til å gjøre skandinaviskspråklige tekster og kultur mer tilgjengelig og vise det morsomme, interessante, faglige og kulturelle mangfoldet som kommer fra de nordiske landene. Foreningen Norden, som står bak kampanjen, oppfordrer alle til å gi dansk og svensk språk en sjanse og ta i bruk hele det skandinaviske språkfellesskapet!

Last ned hele infobrosjyren her!Foreningen Norden er støttet av:

nordplusfrittordletterstedtskaudnorden


[Sleeker_special_clear]